Verbouw

Natuurlijk kunt u wanneer uw huidige woning niet (meer) aan uw woonwensen voldoet besluiten tot aankoop van een ander huis

Maar verhuizen betekent onzekerheid, een grote investering, en het is de vraag of u uw huidige woning wel op tijd verkoopt.

Opnieuw inrichten brengt bovendien veel kosten met zich mee. Investeren in uw huidige woning is misschien wel een veel beter idee.

Overleg eens met Van Dokkumburg over de (onverwachte) mogelijkheden van verbouw. Maak samen met hem een plan van aanpak voor de verbouwing of uitbreiding van uw huis.

Bekijk met hem hoe u vorm kunt geven aan een toename van uw woongenot en in hoeverre uw wensen technisch uitvoerbaar zijn en op welke wijze uitvoering kan plaatsvinden.

Van Dokkumburg komt graag langs om samen met u de mogelijkheden door te nemen en een plan van aanpak te maken. Natuurlijk geeft hij u daarbij een indicatie van de te maken kosten.

Van Dokkumburg Berltsum flexibel partner bij verbouw en uitbreiding van úw woning

Enkele voorbeelden van door Bouwbedrijf van Dokkumburg gerealiseerde verbouwingen: